Jumaat, 2 April 2010

Cantiknya Islam, Cantiknya Iman, Cantiknya IhsanSubhanallah...Alhamdulillah...Allah Akbar...Sesungguhnya kami amat-amat bersyukur diatas nikmat Iman & Islam yang telah Engkau anugerahkan kepada kami... Alhamdulillah...Wahai Tuhan kami, Setinggi-tinggi pujian yang sungguh-sungguh dan banyak diatas semulia-mulia nikmatMu diatas kami iaitu nikmat Islam kerana itulah Ad-Deen al-Qayyum yang telah Engkau redhai bagi hamba-hambaMu, Engkau telah berfirman:


“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”

Salam buat sahabat-sahabat Siswihaluan, Alhamdulillah Allah memberi waktu untuk Siswihaluan untuk menelaah tulisan ulama' yang menjadi rujukan kita pada masa ini, tentu kalian kenal kan dengan Al-fadhil Prof. Dr Yusuf al-Qaradhawy?. Siswihaluan telah terbaca tentang “ Bagaimana atau cara-cara Islam menanam tatacara Rabbani dalam jiwa dan kehidupan manusia Muslim." Subhanallah..Betapa agungnya Allah sebagai Rabb kita, setiap apa yang disyariatkan untuk kita sebenarnya adalah untuk menanam rasa perhambaan dalam diri kita terhadapNYa.


Berikut siswihaluan petik tulisan beliau untuk sama-sama kita hayati.


Islam telah berusaha untuk menanamkan tata Rabbani kepada jiwa setiap Muslim di dalam kehidupannya melalui pelbagai cara. Cara-cara tersebut ialah:


1. Melalui Jalan ‘Ibadah


Melalui ibadah-ibadah wajib dan sunat yang digalakkan oleh Islam. Melalui pengulangan solah lima waktu setiap hari. Solah merupakan ruh seperti ruh yang ada pada setiap jasad. Ia sentiasa menemukan muslim dengan Allah SWT.
Tatkala manusia tenggelam dalam permasalahan hidup, maka bangunlah mu’azzin melaungkan kalimah Allahu Akbar, mempersaksikan hanya Allah SWT Ilah yang ditauhidkan dan Muhammad adalah Rasulullah, mengajak menunaikan solah pada waktunya dan mengajak kepada kemenangan yang hakiki. Lalu terangkatlah muslim dari kesebokan dunia untuk berhadapan dan mengadap Allah bagi beberapa waktu yang khusus. Solah akan mendorongnya untuk menyeru ke arah kebaikan diri dan umat. Solah mengangkat dirinya dari alam kebendaan ke alam keruhanian dan daripada keegoan diri sendiri kepada mengutamakan orang lain.
Berpuasa sebulan yang diulangi pada setiap tahun juga menanamkan ruh rabbani ke dalam jiwa muslim. Ketika berpuasa, muslimin mengharamkan dirinya daripada terlalu menurut hawa nafsu samada ketika makan minum, hubungan jenis dan segala aktiviti kehidupan.
Setiap hari, bermula dari terbit fajar hingga jatuh matahari, merupakan tarbiyyah bagi kemahuan dan kehendak nafsu. Puasa melatih muslim untuk menuju taqwa demi mencapai kesempurnaan ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam sebuah Hadith Qudsi, mafhumnya:
“Puasa itu kepunyaanKu dan Aku sendiri yang akan membalasnya; hamba yang meninggalkan makanan keranaKu, hamba yang meninggalkan minuman keranaKu, hamba yang meninggalkan isteri keranaKu dan hamba yang meninggalkan kelazatan keranaKu.”
Berzakat, dengan selalu mengeluarkan harta dapat menghapuskan sifat bakhil, membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Disamping itu memupuk rasa syukur kepada Allah SWT di atas segala ni’mat pemberianNya. Firman Allah SWT:
“Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.”- Surah at-Taubah: 103
Zakat mengandungi makna pembersihan, penumbuhan dan keberkatan. Manakala perkataan Dharibah (cukai) pula mengandungi makna pemaksaan, kekerasan dan hutang. Dengan demikian tuntutan Islam menunaikan zakat adalah secara suka rela dan redha meredhai serta memohon kepada Allah SWT dengan do’a yang bermaksud:
“Ya Allah! janganlah jadikan (zakat ini) sebagai barang rampasan tetapi jadikan (zakat ini) sebagai hutang.”
Haji pula memisahkan seseorang Muslim dari tanah air, keluarga dan sanak saudara. Orang yang menunaikan haji berhijrah kepada Allah SWT, mengorbankan diri dan harta, menanggung beban perpisahan dan beberapa kesusahan kerana menunaikan kehendak Allah SWT hinggalah sampai ke Tanah Suci. Di Tanah Suci itu telah didirikan rumah ibadah pertama di muka bumi ini. Di situ terdapat sejarah penghijrahan Nabi Ibrahim AS dan pengorbanan Nabi Ismail AS. Juga kesan-kesan peninggalan Nabi Muhammad SAW dan da’wah baginda.
Di Tanah Suci orang Islam dari pelbagai bangsa dan keturunan meninggalkan sesuatu yang melambangkan gejala-gejala perbezaan seperti kedudukan, pangkat, keturunan dan negeri. Mereka memakai pakaian seakan-akan kain kafan orang mati. Pakaian itu lahir semasa haji dan lebih tinggi kedudukannya. Muslim menghalakan segala hati, lisan, perasaan dan harapan kepada Allah SWT:
“Aku perkenankan seruanMu wahai Tuhanku, aku perkenankan seruanMu, yang tiada sekutu bagiMu. Sesunguhnya segala pujian dan nikmat adalah kepunyaanMu dan juga segala pemerintahan, Dan tiada sekutu bagiMu.”
Ibadah fardhu yang asasi merupakan batasan minima yang mencorakkan hubungan manusia dengan Allah SWT. Islam juga membuka pintu bagi seseorang melakukan amalan-amalan nawafil demi mendekatkan diri kepada Allah SWT disamping melakukan perkara yang disukaiNya. Antaranya solah-solah sunat di samping solah-solah wajib lima waktu, puasa-puasa sunat di samping puasa wajib Ramadhan, sadaqah-sadaqah di samping zakat yang wajib, umrah di samping haji yang wajib. Berdasarkan amalan-amalan ini, terjadilah perlumbaan di kalangan mereka yang ingin berlumba-lumba membuat kebaikan dan dahulu mendahului di kalangan orang-orang yang bertaqwa kepada Allah SWT.
Dalam sebuah hadith Qudsi Allah SWT berfirman yang bermaksud:
“Tiada yang lebih sempurna taqarrub hambaKu kepadaKu kecuali dengan menunaikan fardhu-fardhu yang Aku wajibkan ke atasnya, hambaKu yang sering mendekatkan diri kepadaKu dengan melakukan Nawafil sehingga Aku senangi dan Aku cintai. Apabila Aku telah menyenanginya, Aku melindungi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, matanya yang dengannya ia melihat, tangannya yang dengannya ia mempergunakannya. Jika ia meminta perlindungan, Aku beri perlindungan kepadanya dan jika ia meminta sesuatu Aku beri kepadanya.” - Hadith Riwayat Bukhari
BUKANLAH ibadah itu (samada fardhu atau sunat) hanya menghubungkan seseorang makhluk dengan Khaliknya semasa melakukan ibadah itu sahaja, selepas itu ia tidak lagi berhubung dengan Allah sehingga ia kekal atau kembali semula kepada kehidupan mengikut hawa nafsunya. Sama sekali tidak. Peranan ibadah adalah menanamkan Islam ke dalam hati orang-orang yang menunaikannya, menanamkan taqwa kepada Allah SWT yang Maha Tinggi kedudukanNya, memberikan bekalan ingatan kepadaNya tatkala lupa, menguatkan azam tatkala lemah dan menerangi jalan hidup tatkala lampu-lampu yang menerangi kelilingnya menjadi malap atau padam.
Islam tidak menyukai seseorang Muslim yang hanya menjadi manusia Rabbani di dalam masjid. Di dalam masjid ia ruku’, sujud, bermunajat dan berdo’a, tetapi apabila keluar dari masjid corak hidupmya berubah dari Insan Rabbani kepada Insan Haiwani atau Insan Syaitani.
Islam juga tidak menyukai seseorang Muslim yang hanya menjadi manusia Rabbani di bulan Ramadhan. Apabila hilang bulan Ramadhan maka hilanglah padanya sifat ibadah dan taat kepada Allah SWT. Seolah-olah ia menyembah bulan Ramadhan bukan Rabb bulan Ramadhan. Salaf as-Saleh di kalangan Umat Islam berkata, “Jadilah orang-orang Rabbani, tetapi janganlah menjadi orang-orang yang hanya beribadat di bulan Ramadhan sahaja.”
Islam juga tidak suka seseorang itu hanya menjadi Rabbani ketika ia berada di sisi Bait al Haram, Masjid al-Haram, Masjid an-Nabawi dan Masya’ir Muqaddasah. Apabila selesai sahaja ibadah haji maka selesailah sudah tuntutan umrah, haji dan ziarah. Apabila berkira bicara untuk pulang, maka ia lupa udara Rabbani serta makna Rabbani. Tenggelamlah ia di dalam perut kehidupan kebendaan sebagaimana tenggelamnya orang-orang yang lalai.
Islam tidak suka Muslim seperti ini. Islam menghendaki seseorang Muslim sentiasa mempunyai hubungan dengan Allah di masjid, di jalan, di tempat kerja, di bulan Ramadhan dan di semua tempat serta keadaan. Rasulullah S.A.W. berpesan yang bermaksud:
“Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT di mana sahaja kamu berada.” - Hadith Riwayat Tirmizi.
Firman Allah SWT:
"Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka ke mana kamu menghadap di situlah wajah Allah.” - Surah al-Baqarah: ayat 115.
Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud:
“Sebaik-baik malan yang disukai Allah ialah amalan yang sentiasa dilakukan walaupun sedikit.” - Hadith Riwayat Bukhari.


2. Melalui Jalan Akhlaq


Jalan seterusnya untuk menanam tata Rabbani ke dalam hati Muslim dan kehidupannya ialah melalui jalan akhlak assalimah. Akhlak lahir pada setiap ketika dalam kehidupan muslim samada yang merupakan tingkah laku individu atau masyarakat.
Islam mengambil kesempatan menghubungkan seseorang Muslim dengan Allah melalui akhlak seharian. Apabila ia duduk di hadapan hidangan makanan, ia dahulukan dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT yang menyediakan sebab-sebab sehingga sampai rezeki yang halal kepadanya.
Apabila ia merasa kenyang dan beredar daripada hidangan maka disudahi pula dengan pujian kepada Allah, Alhamdu Lillah.
Apabila minum ia berkata (yang bermaksud):
“Segala pujian bagi Allah SWT yang menjadikan air seenak sungai Furat dengan rahmatNya dan tidak menjadikan air masin dan pahit dengan sebab-sebab dosa kami.”
Apabila memakai pakaian ia berkata (yang bermaksud):
“Segala Pujian kepada Yang telah memberikan pakaian kepadaku. Wahai Rabbku, bahawasanya aku memohon kepadaMu daripada kebajikan pakaian ini dan daripada sesuatu pakaian ini dibuatkan untuknya. Dan aku berlindung dengan Engkau daripada kejahatan pakaian ini dan daripada kejahatan sesuatu yang pakaian ini dibuatkan untuknya.”
Begitulah ia berdoa apabila memenfaatkan sesuatu ni’mat pemberian Allah SWT.
Apabila ia menunggang binatang atau menaiki sebarang kenderaan ia berkata (yang bermaksud):
“Maha Suci Yang menggerakkan kenderaan ini untuk kita, pada hal sebenarnya kita tidak memiliki kekuatan untuk menundukkannya dan bahawasanya kita pasti kembali kepada Rabb kita.”
Apabila bersafar ia berkata (yang bermaksud):
“Wahai Rabb, Engkaulah teman di dalam safar ini dan Engkaulah yang menjadi pengganti penjaga keluargaku. Wahai Rabb temanilah kami di dalam safar kami dan lindungilah keluarga kami.”
Dan apabila pulang dari safar ia berkata (yang bermaksud):
“Kami adalah orang yang kembali, orang yang bertaubat, orang yang beribadat, orang yang memuji Allah, Rabb kami.”
Apabila meletakkan rusuknya untuk tidur ia berkata (yang maksudnya):
“Dengan nama Engkau, ya Rabbku, aku letakkan rusukku dengan nama Engkau dan dengan nama Engkau juga aku mengangkatnya.”
Dan apabila bangun dari tidur untuk menaiki bahtera kehidupan ia berkata (yang bermaksud):
“Segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan aku sesudah mematikan aku dan kepadanya tempat kembali.”
Malah ketika menyetubuhi isteri, seseorang Muslim masih mengingati unsur Rabbani, yang mengurangkan kerakusan dan membawa ia ke ufuk yang tinggi. Ia berkata (yang bermaksud):
“Dengan nama Allah, wahai Rabb, jauhilah kami daripada godaan Syaitan dan jauhkanlah pula daripada godaannya terhadap apa sahaja yang Engkau anugerahkan kepada kami.”
Begitulah kehidupan seorang Muslim. Ia tidak pernah lupa kepada Allah. Tidak pernah lalai dalam hubungan dengan Allah, malah merasa dekat denganNya dan jinak dengan-Nya. Tata rabbani sentiasa bersamanya ke mana sahaja ia pergi.


3. Melalui Jalan Pendidikan Dan Pembentukan


Jalan pendidikan dan pembentukan merupakan jalan yang paling penting dan berkesan. Pendidikan hendaklah bermula di rumah, kemudian di sekolah. Tata rabbani hendaklah ditanam ke dalam fikiran anak-anak yang sedang membesar dengan menggunakan cara yang baik dan berhikmah.
Jika bapa merasai bertanggunjawab untuk menyediakan makanan dan kebendaan kepada anak-anaknya supaya mereka tidak terdedah kepada penyakit dan maut, maka lebih-lebih lagi bapa bertanggungjawab untuk memberi makanan ruh kepada mereka. Bapa tidak patut lalai daripada menunaikan tanggungjawab yang membawa kerosakan lebih dahsyat daripada kelaparan atau maut. Kelalaian pendidikan akan mendedahkan anak-anak kepada kematian hati atau ruhani. Kematian hati akan membawa kepada kerosakan yang berkekalan. Sebab itulah pendidikan sangat penting. Sabda Rasulullah SAW:
“Setiap orang adalah pengembala dan setiap daripada kamu bertanggungjawab terhadap gembalaannya.” - Hadith Riwayat Muslim dan Bukhari
Firman Allah SWT:
“Hai orang-orang yang beriman, periharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka.” - Surah at-Tahrim: ayat 6
Ibu bapa diwajibkan mendidik anak-anak mereka agar taat kepada Allah SWT. Apabila anak-anak telah sampai kepada umur yang boleh menerima pengajaran iaitu tujuh tahun, mereka dididik agar menunaikan apa yang difardhukan Allah SWT. Ketegasan pula perlu digunakan ketika mereka berumur sepuluh tahun. Sabda Rasulullah SAW (yang bermaksud):
“Latihlah anak-anak kamu menunaikan solah ketika berumur tujuh tahun, pukullah mereka ketika berumur sepuluh tahun.” -Hadith Riwayat Bukhari
Suruhan memukul bukanlah bererti menganiaya atau menyiksa kanak-kanak. Bahkan memukul itu sebagai tanda kesungguhan bapa mentarbiyyah anak-anak lelaki dan perempuan mereka agar mentaati Allah. Ibubapa yang murabbi tentulah tidak sanggup membiarkan keingkaran anak-anak lahir begitu sahaja tanpa dihukum.
Rasulullah SAW ada menegaskan bahawa, pada kebanyakan keadaan, pergaulan ibu dengan anak-anak kecil lebih memberi kesan daripada pergaulan dengan bapa.
Sekolah pula berperanan untuk mendidik pelajar lelaki dan perempuan dengan nilai-nilai Rabbani. Tidak mencukupi jika sekolah hanya memberikan ilmu pengetahuan, kemahiran kebendaan dan ilmu kehidupan, kemudian meninggalkan mereka teraba-raba serta jahil tentang isu kewujudan yang hebat dan mengkagumkan. Mereka ditinggalkan dengan soalan-soalan yang tidak dibekali jawapan-jawapan seperti “Dari mana kita datang?”, “Siapa yang menjadikan kita?”, “Mengapa kita dijadikan?”, “Ke mana kita akan pergi selepas kehidupan dunia ini?”, “Apakah itu risalah Islam dan sipakah yang menentukannya?”, “Apakah balasan bagi orang yang menunaikan ajaran Islam?” dan “Apakah balasan bagi orang yang mengingkari ajaran Islam?”
Hanya keimanan kepada Allah SWT sahajalah yang dapat menjawab segala persoalan di atas dengan jawapan-jawapan yang yakin dan menenangkan hati. Itu keimanan hakiki yang ditentukan oleh Islam. Jawapan yang berasaskan iman akan terselamat daripada kesilapan manusia, keraguan, lintasan hati yang salah dan pertentangan fikiran.
Sekolah yang tidak menanamkan keimanan kepada jiwa pelajar-pelajar akan melahirkan generasi yang gelisah dan mempunyai unsur penentangan dalam diri. Generasi ini akan mengharung gelombang hidup dengan rasa resah dan gelisah. Tanpa panduan dan petunjuk, sudah tentu mereka akan bertambah sesat dan tidak menjumpai jalan pulang iaitu jalan yang~Siswihaluan~

Ahad, 28 Mac 2010

Khaibar Khaibar Ya Yahud Jaisyu Muhammad saufa Ya`udAlhamdulillah...konsert lifeline 4 gaza berlangsung dengan jayanya. Berbagai perasaan yg dapat dirasai oleh kami. Apa yg pasti jiwa kami membara, terbakar dek kemarahan diatas kekejaman yahudi laknatullah, terasa bersemangat sekali bilamana laungan takbir dan nasyeed-nasyeed perjuangan serta puisi-puisi yang dikumandangkan di dewan Masjid Wilayah Persekutuan. Terasa bergegar dewan tersebut. Paling bersemangat, apabila bendera Israel laknatullah dipijak-pijak oleh semua yang melalui pintu masuk dewan . Nah!!! itulah yang sepatutnya kita lakukan untuk mezahirkan kebencian kita terhadap musuh Allah tersebut. Namun, harus disedari, berakhirnya konsert tak bermakna berakhirnya tugas kita untuk terus menyebarkan kesedaran kepada masyarakat terhadap tanggungjawab kita terhadap bumi Palestine. Sebagaimana yang tercatat di tabung-tabung haluanpalestine-"ALLAH AKAN SOAL KITA" iya Allah akan soal kita, sejauhmana kita berjihad untuk palestine.p/s: sedikit gambar-gambar disekitar konsert yang berlangsung pada hari jumaat lepas-26 Mac 2010
Bak kata salah seorang sahabat kami dalam rangka mengingatkan akan tanggunjawab ini; "Urusan ini tak pernah selesai..masih banyak kesempatan...ada lagi ruang-ruang untuk menyampaikan..oleh itu, carilah peluang..peluang utntuk sampaikan kepada orang-orang disekeliling kita tentang tanggugjawab kita terhadap Palestine...Ayuh kita sedarkan mereka, memang kita tak mampu untuk mengangkat senjata dan berjihad disana..tapi peluang-peluang lain kan ada...kita bantu mereka dengan kewangan, kita bantu mereka dengan pemboikotan barang-barang yang menyumbangkan dana untuk menghancurkan Palestine. Tak terasakah kita akan penderitaan saudara-saudara kita? Adakah kita masih lena diulit mimpi?? disaat saudara kita bertarung dengan Yahudi laknatullah??? Ayuh rakan-rakan ku..Masih ramai lagi diluar sana yang belum menyedari hakikat Palestine."


Marilah kita, mulai saat ini, kita sebarkan tentang hakikat ini- hakika
t Palestine yang sebenarnya. Sebarkan pada ibu bapa kita, pada jiran-jiran, pada kanak-kanak juga, pada rakan-rakan, pada pelajar sekolah dan pada sesiapa sahaja yang berada disekeliling kita.


Sabtu lepas, Alhamdulillah siswihaluan bersama-sama dengan Haluan Bangi diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menyebarkan tentang kesedaran kita terhadap Palestine kepada remaja-remaja sekolah di salah sebuah sekolah agama di Sungai Merab. Alhamdulillah respon adik-adik remaja amat-amat menggalakkan. Hinggakan ada yang menangis tersedu-sedu lantaran sedih dengan kesengsaraan yang dihadapi oleh warga Palestine. Video yang ditayangkan sedikit sebanyak membantu kami dalam menyebarkan kefahaman tentang Palaestine. Salah seorang peserta remaja tersebut meluahkan rasa hatinya pada kami disaat sesi sharing berlangsung.
Katanya sambil mengepal-ngepal tangannnya:
" Akak, mulai hari ni saya nak ajak ibu ayah saya supaya bantu Palestine. Memang nak kena boikot semua barang mereka kan akak!!...saya geram sangat nih...kalau Israel tu depan saya ...sekarang juga saya musnahkan dia" "Betul la akak, sebelum ni kami tak sedar..tahu tapi kurang rasa...lepas tengok video-video tu baru timbul sedar" Itu antara dialog kami bersama mereka...benar kita kurang ambil berat, kurang ambik tahu, kurang kesedaran dengan isu Palestine...rasa-rasanya belum terlewat untuk kita berjihad membantu mereka. Ingat Allah akan soal kita!!!! Ayuh!!! bersegeralah kita....


ALLAHU AKBAR!!! Khaibar Ya Yahud Jaisyu Muhammad saufa Ya`ud


siswihaluan