Sabtu, 18 April 2009

SIRAH: DUTA ISLAM YANG PERTAMA

MUS’AB BIN UMAIR (Bahagian 3)

Mus’ab telah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan satu tugas yang penting pada ketika itu. Dia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan selok-belok agama kepada orang-orang Ansar yang telah beriman dan berbai’at kepada Rasulullah SAW di bukit Aqabah. Di samping itu mengajak orang-orang lain untuk memeluk Islam, serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijratul Rasul sebagai peristiwa besar.

Sebenarnya dikalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW daripada Mus’ab. Tetapi Rasulullah SAW memilih “Mus’ab yang baik” and bukan tidak menyedari bahawa baginda telah memikulkan tugas penting ke atas pundak pemuda itu dan menyerahkan kepadanya tanggungjawab nasib Islam di Kota Madinah, satu yang tidak lama lagi akan menjadi kota Hijrah, pusat para da’I dan dakwah, tempat berhimpunnya penyebar dan pembila Islam.

Mus’ab memikul amanat itu dengan berbekalkan kurniaan Allah kepadanya iaitu fikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifa zuhud, kejujuran dan kesungguhan dia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun memeluk Islam. Sesampainya di madinah, dia mendapati kaum Muslimin di sana tidak lebih dari 12 orang, iaitu orang-orang yang telah berbai’at di bukit Aqabah. Tetapi tidak sampai beberapa bulan kemudian, meningkatlah bilangan oang-orang yang sama-sama memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Pada musin haji yang berikutnya, dari perjanjian Aqabah, kaum Muslimin Madinah mengirim utusan yang mewakilil mereka menemui Nabi SAW. Utusan itu dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi SAW kepada mereka iaitu Mus’ab bin Umair.

Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus’ab bin Umair telah membuktikan bahawa pilihan Rasulullah SAW atas dirinya itu tepat. Dia memahami tugas dengan sepenuhnya sehingga tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Dia sedar bahawa tugasnya adalah untuk menyeru kepada Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya satu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah, membimbing mereka ke jalan yang lurus. Akhlaqnya mengikuti polar hidup Rasulullah SAW yang diimaninya. Di Madinah Mus’ab bin Umair tinggal sebagai tetamu di rumah As’ad bin Zararah. Dengan ditemani As’ad dia pergi mengunjungi kabilah-kabilah, tempat pertemuan, untuk membacakan ayat-ayat kitab suci dari Allah, menyampaikan kalimatullah “bahawa Allah tuhan yang Maha Esa” secara berhati-hati.

Dia pernah menghadapi beberapa peristiwa yang mengamcam keselamatannya dan sahabat-sahabatnya. Satu hari sedang dia memberikan ucapan kepada orang-orang, tiba-tiba disergah oleh Usaid bin Hudalir, ketua suku kabilah Abdul Asyhal di Madinah. Usaid menghentakkan lembingnya kepada Mus’ab dengan marahnya kerana menyaksikan Mus’ab yang dianggap akan mengganggu dan menyelewengan anak buahnya daripada mereka, serta mengemukakan Tuhan yang Maha Esa yang belum pernah mereka kenal dan dengar sebelum ini. Menurut pandangan Usaid, tuhan-tuhan yang bersimpuh lena di tempat masing-masing mudah dihubungi secara konkrit. Jika seseorang memerlukan salah-satu di antaranya, tentulah dia mengetahui tempatnya dan segera pergi mengunjunginya untuk menceritakan kesusahan serta menyampaikan permohonan. Demikianlah yang tergambar dan terbayang dalam fikiran suku Abdul Asyhal, tetapi Tuhan kepada Muhammad SAW yang diserukan beribadah kepada-Nya oleh utusan yang dating kepada mereka itu tidaklah diketahui tempat-Nya dan tidak seorang pun yang dapat melihat-Nya.

Apabila dilihat kedatangan Usaid bin Hudalir yang marah bagaikan api yang sedang membara kepada orang-orang Islam yang duduk bersama Mus’ab, mereka pun merasa takut, tetapi “Mus’ab yang baik” tetap tenang dengan air muka tidak berubah. Bagaikan singa yang hendak menerkam Usaid berdiri didepan Mus’ab dan As’ad bin Zararah. Bentaknya “Apa maksud kalian datang ke kampung kami ini, adakah hendak memperbodohkan rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang!”. Mus’ab berkata “kenapa anda tidak duduk dan dengar dahulu, seandainya anda menyukai nanti, anda dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak anda sukai itu.” Usaid seorang yang berakal dan berfikiran sihat, dia diajak oleh Mus’ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan hatinya sendiri. Yang dimintanya agar dia bersedia mendengar dan bukan yang lain. Jika dia bersetuju, dia akan membiarkan Mus’ab dan jika tidak, maka Mus’ab berjanji akan meninggalkan mereka dan mencari tempat lain dengan tidak merugikan sesiapa pun.

“Sekarang saya insaf” ujar Usaid, lalu menjatuhkan lembignya ke tanah dan duduk mendengar. Bila Mus’ab membacakan ayat-ayat al-Qur’an dan menghuraikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah SAW, maka dada Usaid mulai terbuka dan bercahaya, beralun-berirama mengikuti naik-turunnya suara serta meresapi keindahannya. Dan belum sempat lagi Mus’ab selesai dari huraiannya, Usaid pun berkata “Alangkah indah dan benarnya ucapan itu! Dan apakah yang harus dilakukan oleh yang hendak memeluk agama ini?” maka sebagai jawapannya gemuruhlah suara tahlil, serentak seakan hendak mengoncangkan bumi. Kemudian Mus’ab berkata “hendaklah ia mensucikan diri, pakaian dan badannya, serta bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah SWT. Uasaid meninggalkan mereka beberapa ketika, kemudian kembali dengan terdapat air dirambutnya lalu ia berdiri sambil menyatakan pengakuannya bahawa tiada tuhan yang berhak di sembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah. Berita itu tersebar dengan cepatnya. Keislaman Usaid disusuli oleh Sa’ad bin Mu’adz. Setelah mendengar huraian Mus’ab, Sa’ad berpuashati dan memeluk Islam pula. Langkah ini pula diikuti oleh Sa’ad bin ‘Ubadah. Dan dengan keislaman mereka ini, bererti selesailah persoalan di antara pelbagai suku di madinah. Warga kota Madinah saling kunjung-mengunjung dan bertanya-tanya sesame mereka “Jika Usaid bin Hudalir, Sa’ad bin’Ubadah dan Sa’ad bin Mu’adz telah memeluk Islam, apa lagi yang kita tunggu, ayuhlah kita pergi kepada Mus’ab dan beriman bersamanya! Kata orang, kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya!”.

Tiada ulasan: