Isnin, 5 Mei 2008

Kalimah Yang Baik

Di antara sabda-sabda Rasulullah s.a.w. mengenai kalimah yang baik:

"Dan kalimah yang baik itu sedekah." [Riwayat Bukhari]

"Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat hendaklah beliau
mengatakan yang baik atau dia diam (sahaja)." [Hadis Muttafaq]

"Sesungguhnya hamba itu akan berkata-kata dengan perkataan yang beliau
(sendiri) tidak jelas. Kerana perkataan itu beliau tergelincir ke dalam
neraka yang lebih jauh (jaraknya dari jarak) antara timur dengan barat."
[Hadis Muttafaq]

"Seorang itu akan berkata dengan perkataan yang diredhai Allah, beliau
tidak menyangka bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang
telah dicapainya. Allah menulis keredhaan baginya kerana kalimah-kalimah
itu hinggalah pada hari beliau menemui Allah. Dan seorang itu akan
berkata dengan perkataan yang dimurkai Allah. Beliau tidak menyangka
bahawa kalimah-kalimah itu akan sampai kepada apa yang telah dicapainya.
Allah menuliskan kemurkaan baginya kerana kalimah-kalimah itu hingga
pada hari beliau menemui Allah." [Riwayat Malik dan Tarmizi]

Kiranya Rasulullah s.a.w. itu dianggap sebagai qudwah hasanah kepada
semua manusia, maka para duatlah orang yang paling utama mengikut
Rasulullah s.a.w. dari orang lain. Oleh itu para duat Islam hendaklah
melihat bagaimanakah keadaan Baginda Rasulullah s.a.w.

Al-Kharaithi dan al-Hakim telah meriwayatkan dari 'Amurah, bahawa
'Amurah berkata: Aku bertanya kepada Aisyah radiallahu-anha bagaimanakah
keadaan Rasulullah s.a.w. apabila beliau bersendirian dengan para
isterinya? Aisyah berkata: "Dia seperti lelaki lain (juga) cuma dia
adalah seorang yang paling pemurah dan paling lembut bila senyum dan
ketawa."

Al-Bazzar meriwayatkan dari Jabir radiallahu-anhu, Jabir berkata:
"Apabila Rasulullah s.a.w didatangi wahyu atau peringatan, saya pun
berkata: "Pemberi amaran kepada kaum, mereka didatangi oleh azab."
Apabila keadaan itu hilang, saya lihat (Rasulullah s.a.w.) adalah orang
yang paling manis mukanya, paling banyak tertawa dan paling baik
manusia."

Tiada ulasan: